Email:
info@htif.ai
Telefonní číslo:
+420558889755
V souladu s legislativou České republiky poskytuje Společnost služby pouze kvalifikovaným investorům!

High Income Opportunity Fund

Flexibilní, vysoce diverzifikované investice do akcií IPO na doporučení Vedoucích HTIF. Umístění volných finančních prostředků do vysoce likvidních akcií a dluhopisů emitentů USA, EU a Číny

CZ: KID Fund HIGH INCOME OPPORTUNITY

Akcie sektoru (IPO)  Diverzifikované akcie  Vysoce kvalitní akcie  Vysoce kvalitní dluhopisy 
Až 80%* Neméně 10% * Až 10%* Až 20%*
Výnosnost přibližně 40%

*Podíl aktiv ve fondu