Email:
info@htif.ai
Telefonní číslo:
+420558889755
V souladu s legislativou České republiky poskytuje Společnost služby pouze kvalifikovaným investorům!

Information Disclosure

Název
High Tech Investment Fund (HTIF).

Registrační číslo (ICO)
10847677.

Licence
Čj.: 2021/056406/CNB/570.

HTIF
Společnost pro správu aktiv

Sídlo
Česká republika

Geografie investičních objektů
USA, Kanada, Izrael

Hlavní investiční strategie
Účast na IPO high-tech společností na americkém akciovém trhu

Minimální výše investice
100 000 amerických dolarů