Email:
info@htif.ai
Telefonní číslo:
+420558889755
V souladu s legislativou České republiky poskytuje Společnost služby pouze kvalifikovaným investorům!

Diversified Fund

Klasický fond smíšených investic, který umisťuje prostředky do vysoce likvidních akcií a dluhopisů emitentů USA, EU a Číny

CZ: KID Fund DIVERSIFIED

Akcie sektoru (IPO)  Diverzifikované akcie  Vysoce kvalitní akcie  Vysoce kvalitní dluhopisy 
Až 50%* Až 60% * Neméně 20%* Až 50%*
Výnosnost přibližně 18%

*Podíl aktiv ve fondu